organisatie

Bestuursvergaderingen:

Het bestuur van N.L. Valkenswaard vergadert elke 3e dinsdag van de maand.
Als er aanvragen zijn voor het spreekuur doen wij dit in de regel een uur voor de vergadering. Echter alleen op afspraak. Dus U moet vooraf een afspraak gemaakt hebben.

Comitévergaderingen:

Het comité van nieuwe Levenskracht, kortom alle medewerkers komen
normaal 3 keer per jaar bij elkaar in vergadering.
1. de jaarvergadering half januari
2. eind mei voor de uitreiking van de loten, voor de kermis loterij.
3. begin september voor de uitreiking van de uitnodigingen voor de ontspanningsmiddagen.

Donateursavonden en voorverkoop hiervoor.

De donateurs van Nieuwe Levenskracht krijgen elk jaar een donateurs-avond aangeboden.
Dit is een avond in “Cultuurcentrum De Hofnar”, waar een toneelstuk wordt opgevoerd, meestal een blijspel of klucht.
De voorverkoop hiervoor is meestal 2 weken ervoor, de exacte data staan op het toneel programma welk elke donateur aan zijn kwitantie gehecht vind.

De Jaarvergadering:
Onze jaarvergadering staat altijd eind januari gepland. Iedereen is hierbij welkom.

Kermis Valkenswaard en Dommelen.
U kunt ons op allebei de kermissen vinden, in Valkenswaard aan de maastrichterweg en in Dommelen op het plein.
De enveloppesport is een geliefd onderdeel van de kermis, en we proberen elk jaar weer een mooi prijzenpakket bij elkaar te kopen.

Ontspanningsmiddag en -avonden.
Elk jaar is er een ontspanningsmiddag voor de zieken en ouderen uit ons zieken bestand. Dit jaar is dit voor het eerst in de Hofnar.
Een geheel vernieuwd programma met een heel andere opzet.
Ook gaan we weer naar de 3 tehuizen in Valkenswaard voor onze ontspanningavonden, de avonden worden geheel georganiseerd door het
bezigheidsteam van Valkenhof. De rekening komt bij ons terecht.

Banknr: NL32ABNA0527889504

Geef een reactie